Skip to Content

Oyunların seçimi ve öğretmenin rolü

Oyunların seçimi ve öğretmenin rolü:

Öğretmen, sınıf içinde eğitsel oyunlardan başarılı bir şekilde yararlanabilmek için dikkatli ve titiz bir hazırlık yapmalıdır.

Öğretmenin diğer önemli bir rolü, oyunu sürekli kontrol etmesi ve ilgi göstermesidir. Öğretmen her oyuna bir ders saatinin beş ya da on dakikasını ayırmalı ve genellikle bu etkinliklere dersin ortasında ya da sonunda yer vermelidir.

En önemli noktalardan birisi de oyun oynanırken, zayıf öğrenciler hata yaptığı zaman üzerinde durulmaması ve herkesin etkin olarak oyuna katılımının sağlanmasıdır.

Eğitsel oyunları hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz, eğitime yönelik olması için neler yapmalıyız?

o Eğlenerek Öğrenme

o Problem Çözme

o Kritik Düşünme

o Kavram Öğretimi

o Strateji Geliştirme

o Olgunlaşma

o Hedefe yönelik olma

o Dikkat dağıtmama

o Bireysel ve grup çalışmalarına uygunluk

o Tasarım olarak yeterlilik

o İçeriğe uygunluk

o Öğrenci seviyesine uygun kullanım

o Alıştırmaların özellikleri

o Güncellenme özelliği